วิธีการสมัครสอบ – ศูนย์ทดสอบ TOEFL ITP | สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

วิธีการสมัครสอบ

วิธีการสมัครสอบ

 • ตรวจสอบวันที่เปิดรับสมัครได้จากตารางสอบ และสมัครได้ตามวันที่ที่เปิดรับสมัคร ดูตารางสอบ คลิกที่นี่
 • เข้าไปกรอกข้อมูลการสมัครสอบตามวันเวลาที่กำหนดในตารางสอบ สมัครแบบออนไลน์คลิกที่นี่ หรือ ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกเพื่อดาวน์โหลด
 • เมื่อกรอกข้อมูลการสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ท่านชำระเงินค่าสอบ
  จำนวน 1,500 บาท สำหรับบุคคลทั่วไป และ
  จำนวน 1,200 บาท สำหรับนักศึกษาและบุคลากรของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
  โดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี “สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน” เลขที่บัญชี 008-0-00755-4 โดยระบุว่า “ค่าทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ITP แล้วตามด้วยชื่อ-นามสกุลของผู้สมัครสอบ” ลงในใบ Pay in ของธนาคาร หรือชำระผ่านช่องทางธุรกรรมการเงินแบบออนไลน์
 • เมื่อท่านชำระค่าสอบเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านส่งหลักฐานการชำระเงินพร้อมใบสมัครสอบ(กรณีผู้ที่ไม่ได้สมัครทางออนไลน์) มาที่
  1. ทางอีเมล pathumwanlcc@gmail.com หรือ
  2. Fax. 0-2104-9099 ต่อ 4000
 • หลังจากนั้น รออีเมลตอบกลับจากศูนย์สอบตามวันและเวลาตามข้อมูลในตางรางสอบ (ถ้าไม่มีการติดต่อกลับจากศูนย์สอบตามวันและเวลาที่กำหนด ให้ท่านติดต่อเข้ามาที่ศูนย์สอบ โทร 0-2104-9099 ต่อ 4101)

สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันสอบ

 • บัตรประจำตัวประชาชน พาสปอร์ต หรือใบขับขี่ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ
 • หน้ากากอนามัย

หมายเหตุ
– ในกรณีที่มีผู้สมัครสอบไม่ถึง 10 คน/รอบสอบ ศูนย์สอบขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการสอบในรอบนั้นๆ ไปรวมกับการสอบในรอบถัดไป
– ในกรณีที่ผู้สอบต้องการเลื่อนสอบ สามารถทำได้โดยการโทรเข้ามาแจ้งเจ้าหน้าที่ หรือส่งอีเมลมาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนวันและเวลาที่ปิดรับสมัครในรอบสอบนั้นๆ
– ศูนย์สอบไม่มีนโยบายแจ้งผลสอบทางโทรศัพท์หรือทางอีเมล ผู้สอบสามารถมารับผลสอบด้วยตนเองได้ที่ศูนย์สอบ หรือให้ศูนย์สอบส่งผลคะแนนให้ทางไปรษณีย์ โดยผู้เข้าสอบนำซองจดหมายจ่าหน้าซองถึงตนเอง พร้อมชำระค่าส่งมาในซองจดหมาย (ส่งแบบ EMS 50 บาท ส่งแบบลงทะเบียน 20 บาท) และมอบให้เจ้าหน้าที่วันที่สอบ
– ศูนย์สอบ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับสมัครหลังกำหนดการรับสมัคร ไม่ว่ากรณีใด ๆ