กำหนดการสอบ – ศูนย์ทดสอบ TOEFL ITP | สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

กำหนดการสอบ

ตารางสอบ TOEFL ITP สำหรับนักศึกษา บุคลากรของสถาบันฯ และบุคคลทั่วไป ปี 2564

* ปิดรับสมัครเวลา 15.00 น. ของวันที่ปิดรับสมัคร

** วันที่ผู้สอบมารับผลสอบด้วยตนเองที่ศูนย์สอบ/วันที่ส่งผลสอบสอบทางไปรษณีย์

ครั้งที่วันที่เปิดรับสมัคร*อีเมลตอบกลับแจ้ง
ข้อมูลการสอบ
วันที่สอบเวลาสอบรับผลสอบ**สถานะการรับสมัคร
1/256410 ธ.ค. – 30 ธ.ค. 635 ม.ค. 649 ม.ค. 6409.30 – 12.00 น.13 ม.ค. 64ปิดแล้ว
2/25644 ม.ค. – 27 ม.ค. 642 ก.พ. 646 ก.พ. 6409.30 – 12.00 น.10 ก.พ. 64ปิดแล้ว
3/256428 ม.ค. – 24 ก.พ. 642 มี.ค. 646 มี.ค. 6409.30 – 12.00 น.10 มี.ค. 64ปิดแล้ว
4/256425 ก.พ. – 9 เม.ย. 6420 เม.ย. 6424 เม.ย. 6409.30 – 12.00 น.28 เม.ย. 64ปิดแล้ว
5/256419 เม.ย.– 12 พ.ค. 6418 พ.ค. 6422 พ.ค. 6409.30 – 12.00 น.27 พ.ค. 64ปิดแล้ว
6/256413 พ.ค. – 2 มิ.ย. 648 มิ.ย. 6412 มิ.ย. 6409.30 – 12.00 น.16 มิ.ย. 64ปิดแล้ว
7/25643 มิ.ย. – 30 มิ.ย 646 ก.ค. 6410 ก.ค. 6409.30 – 12.00 น.14 ก.ค. 64ปิดแล้ว
8/25641 ก.ค. – 11 ส.ค. 6417 ส.ค. 6421 ส.ค. 6409.30 – 12.00 น.25 ส.ค. 64ปิดแล้ว
9/256416 ส.ค. – 1 ก.ย. 647 ก.ย. 6411 ก.ย. 6409.30 – 12.00 น.15 ก.ย. 64ปิดแล้ว
10/25642 ก.ย. – 22 ก.ย. 6428 ก.ย. 642 ต.ค. 6409.30 – 12.00 น.6 ต.ค. 64สมัครที่นี่
11/256423 ก.ย. – 27 ต.ค. 642 พ.ย. 646 พ.ย. 6409.30 – 12.00 น.10 พ.ย. 64ยังไม่เปิด
12/256428 ต.ค. – 8 ธ.ค. 6414 ธ.ค. 6418 ธ.ค. 6409.30 – 12.00 น.22 ธ.ค. 64ยังไม่เปิด